Chứng chỉ

Người đăng MonaMask

Tháng Ba 8, 2021

1. Chứng chỉ Quốc tế

+ Đăng ký FDA (Cục Quản lý Thực Phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)(*).

Xem chi tiết chứng chỉ FDA tại đây.

+ Bản kết quả kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn lọc bụi N99 và trợ thở từ phòng thí nghiệm Nelson Lab, Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn 42 CFR PART 84 của NIOSH ( Viện an toàn và sức khoẻ Hoa Kỳ )

Xem tài liệu chứng nhận, kết quả test lọc bụi tại đây.

+ Chứng chỉ chống tia UV theo tiêu chuẩn UV AATCC 183 Hoa Kỳ từ phòng thí nghiệm Intertek

Xem chi tiết kết quả chứng chỉ tại đây.

+ Bản kết quả kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn lọc vi khuẩn, kháng giọt bắn từ phòng thí nghiệm Bureau Veritas theo tiêu chuẩn ASTM F2100 Hoa Kỳ

Xem chi tiết kết quả kiểm nghiệm tại đây.

+ Chứng nhận ISO 13485:2016 của LL-C cộng hòa Séc (**)

Xem chi tiết chứng nhận tại đây.

+ Chứng chỉ ISO 9001:2015 của LL-C cộng Hòa Séc (***)

Xem chi tiết chứng chỉ tại đây.

(*)Kiểm tra đăng ký FDA khẩu trang cao cấp Mona của công ty Cổ phần Eco Viva Việt Nam tại website của Cục Quản lý Thực Phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ theo đường link: https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm, điền số 10078253 tại mục Owner/Operator Number, sau đó bấm Search.

(**),(***) Kiểm tra chứng chỉ 13485:2016 và 9001:2015 khẩu trang cao cấp Mona của công ty Cổ phần Eco Viva Việt Nam tại website của LL-C cộng hòa Séc theo đường link: https://ssl.ll-c.cz/WWW/NET/certificate_check.asp, điền số CA543B74-89265E082FA-A4D tại mục Type your validity code, sau đó bấm Check. (Lưu ý điền chính xác và không có khoảng trắng).

2. Công bố trong nước

+ Công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế do sở y tế Hà Nội cấp

Xem chi tiết Công bố tại đây.

+ Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị loại A

Xem chi tiết Công bố A tại đây.

Like

Phát triển cùng chúng tôi

    Mona Mask quan tâm và tôn trọng thông tin riêng tư của bạn. Bằng việc đồng ý, chúng tôi sẽ bảo vệ toàn bộ dữ liệu theo Điều lệ.